Brexit en de mogelijke veranderingen voor uw verzekeringen

Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie.

De meeste regels en afspraken – zoals die waren voor de Brexit – blijven gelden tijdens de transitieperiode waardoor er in principe weinig verandert. In polissen waar het dekkingsgebied (mede) EU of EER is, valt ook het Verenigd Koninkrijk. Deze regeling geldt tot 31 december 2020 of zoveel langer als de overgangsperiode duurt.

Verzekeraars hebben nog niet gecommuniceerd wat de gevolgen zijn voor de verzekeringen na de transitieperiode van Brexit. Wij zetten hieronder voor u de voornaamste verzekeringen uiteen waarin een dekkingsgebied van toepassing is en of de uittreding van het Verenigd Koninkrijk hierop van invloed is.

*Zodra hierin relevante wijzigingen zijn, zullen wij u informeren.

Particuliere verzekeringen

Reisverzekering

Het dekkingsgebied van jouw reisverzekering is Europa (of Wereld). Het Verenigd Koninkrijk ligt in het werelddeel Europa. Dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, heeft verder geen invloed op waar het land ligt. Het dekkingsgebied van de doorlopende reisverzekering verandert dus niet door de Brexit.

Motorrijtuigenverzekering

Het dekkingsgebied van je verzekering zijn de geldige landen op de Groene kaart. Dit zijn de landen die niet zijn doorgekruist. Het Verenigd Koninkrijk blijft deel uitmaken van die geldige landen. Hooguit kan de landencode ‘GB’ op een andere plek op de kaart komen te staan, maar dit verandert niets aan de dekking.

Bezoek je het Verenigd Koninkrijk met je auto, motor of camper? Dan moet je dan wel je Groene kaart meenemen. Dit was vóór de Brexit niet nodig.

Rechtsbijstandverzekering

De Brexit heeft vooralsnog geen invloed op de Rechtsbijstandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Het dekkingsgebied van jouw aansprakelijkheidsverzekering is Wereld. Het dekkingsgebied van de verandert dus niet door de Brexit.

Zakelijke verzekeringen

Reisverzekering

Het dekkingsgebied van jouw reisverzekering is Europa (of Wereld). Het Verenigd Koninkrijk ligt in het werelddeel Europa. Dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, heeft verder geen invloed op waar het land ligt. Het dekkingsgebied van de doorlopende reisverzekering verandert dus niet door de Brexit.

Motorrijtuigenverzekering

Het dekkingsgebied van je verzekering zijn de geldige landen op de Groene kaart. Dit zijn de landen die niet zijn doorgekruist. Het Verenigd Koninkrijk blijft deel uitmaken van die geldige landen.

Bezoek je het Verenigd Koninkrijk met je auto? Dan moet je dan wel je Groene kaart meenemen. Dit was vóór de Brexit niet nodig.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De EU is officieel geen (juridisch) AVB-begrip; dat geldt wel voor (geografisch) Europa en de EER (Europese Economische Ruimte). De EER zijn alle EU-landen aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het wel van belang het dekkingsgebied op de omschrijving van de polis te controleren!

Europa:                              Dan heeft u dekking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Europese Unie:                  Dan is het Verenigd Koninkrijk niet meer verzekerd.  *

EER:    De EER zijn alle EU-landen aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Dan is het Verenigd Koninkrijk niet meer verzekerd

 

*Het dekkingsgebied Europese Unie wordt gehanteerd door ASR. ASR geeft aan zij dekking verlenen in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Zij houden het dekkingsgebied gelijk en gaan documenten waarin het dekkingsgebied staat op termijn aanpassen. In de tussentijd mag je ervan uitgaan dat het dekkingsgebied Europese Unie ook het Verenigd Koninkrijk omvat.

Voor exporterende bedrijven:

Er is voor de Aansprakelijkheid Voor Bedrijven geen verschil tussen een ‘normale’ Brexit en een ‘no deal’ Brexit. In beide gevallen maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer onderdeel uit van de Europese Unie (EU) al dan niet onder voorwaarden.

Importerende bedrijven:

  • Een importeur die zaken importeert uit een land dat buiten de EER ligt (dus niet buiten de EU) wordt als producent aangemerkt.
  • Als VK uit de EU stapt maar onderdeel blijft van de EER verandert er niets.
  • Als VK geen deel meer uit maakt van de EER, dan wordt het risico iets zwaarder (immers, de importeur wordt ‘producent’), al is kans op verhaal op een Engelse fabrikant een stuk groter dan op een Chinese fabrikant."
Bekijk het nieuwsoverzicht